ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА
ДУГА
Сав материјал на овој страници власништво је ХУМАНИТАРНОГ УДРУЖЕЊА ЖЕНА ДУГА и без одобрења се не може користити © 2015 ДУГА. Сва права задржана.
КАКО РАДИМО?
Рад  Дуге је јаван и транспарентан. Управљање Дугом је демократско и спроводи се кроз органе управљања: Скупштину, Управни одбор, Надзорни одбор, што је и предвиђено Статутом.
Хуманитарно удружење жена Дуга се финансира:
-из средстава буџета Града
-кроз продају ручних радова
-кроз реализацију пројеката

Мисија удружења: Хуманитарно удружење жена „Дуга“ даје подршку јачању улоге жене и породице у друштву, њеном економском оснаживању и едукацији младих кроз преношење традиционалних  вриједности са старијих на млађе генерације.

Визија:
  ХУЖ „Дуга“ стреми стварању бољих и хуманијих услова живота у циљу смањења сиромаштва, очувању духовности, традиције и ширењу љубави и добре воље међу људима.